En facaderensning gør jeres facade flot og sund

For alle virksomheder er en professionel facaderens og facadeimprægnering en god taktik for at opbygge såvel som bibeholde et professionelt renommé ved investerorer, kunder, ansatte og andre interessenter. En indbydende bygning indikerer nemlig et professionelt firma. Desuden er en grundig facaderens og en efterfølgende facadeimprægnering en måde at vedligeholde en sund bygning. Såfremt jeres bygning bærer præg af at være slidt og trist, kan I derfor med fordel hyre et professionelt firma med speciale i facader til at skænke den gamle facade fornyet glans og liv med en facaderens og facadeimprægnering.

Her til lands er der reelt lunefulde klimaforhold med betragtelige temperaturmæssige variationer. Endvidere sætter diverse partikler og anden forurening foruden biologiske gevækster som f.eks. alger, svampe eller mos sig på på alle slags facader over tid. Disse kan lave fugt- og frostskader i murværket. Derfor er en grundig facaderens, som grundigt bortrenser al ødelæggende trafikforurening såvel som vækst fra alger og lignende på facaden, altid en favorabel investering for virksomheden.

En facaderensning kan være det eneste som skal til eller blive udført som en del af en større renovering af facaden. Samtidig kan der vælges imellem flere forskellige metoder til facaderens, hvor det endelige valg af metode kan træffes på baggrund af, hvilke bygningsmaterialer jeres firmas domicil er bygget af. Der skelnes også mellem, hvorvidt det udelukkende er smuds samt alger, mos og svampe, der har hobet sig op og skal fjernes eller, hvorvidt der også er en nedbrudt imprægnering, maling eller lignende overfladebehandling, som tillige må fjernes.

Når den endegyldige beslutning om, at I skal have en afrensning af jeres facade, er blevet taget, er det altid bedst først at spørge efter uforpligtende tilbud fra mindst tre eksperter i facaderensning og imprægnering. Det servicefirma, som jeres virksomhed ender med at vælge, vil som det første i samråd med nogle af jeres repræsentanter overveje, hvilken metode til facaderens, der primært imødekommer jeres behov her og nu. I den forbindelse tager firmaets specialister bl.a. højde for, hvor stort jeres virksomheds realistiske budget for den samlede facaderensning er såvel som hvor nænsom en fremgangsmåde, der vil være bidende nødvendig på baggrund af bygningskonstruktionens aktuelle stand og byggematerialer.

Langt de fleste facadefirmer vil udrydde forhåndenværende algerødder på facaden, inden deres medarbejdere starter selve facaderensen. Efterfølgende er en omfattende spuling af bygningens facade med varmt eller afkølet vand, som foranlediget af bygningens materialer og tilstand ofte er tilført op til flere forskellige kemiske stoffer, den mest brugte praksis ved en professionel facaderens. Til allersidst vil firmaet næsten altid give facaden en modstandsdygtig facadeimprægnering, der bevarer den nyrensede facade pæn og stærk i mange år fremover.