Vedrørende fraværsregistrering, tidsregistrering og studietid

Jeg er egentligt ik en person som at der fupper og snyder, men det hændte med fraværsregistrering dengang da jeg læste på RUC. Der foregik timeregistrering ved at vi skulle sende sedler igennem auditoriet, hvor alle afkrydsede ens navn/studienummer og ellers ville man få fraværsregistrering. I forbindelse med det har jeg nogle gange registreret navne for mine veninder, i situationer hvor de ikk havde natvagter op til en time.

Fraværsregistrering og timeregistrering er ligeledes et benefice, dér hvor jeg jobber for tiden. Fraværsregistreringen er i dag mere effektivt og gjort online digitalt siden mine sidste erfaringer og timeregistreringen er bestem ikk en registrering der forstyrrer eller tager tid i gøremålene. Lønsedlen er hver gang rigtige ved hjælp af timeregistrering. Den tidstypiske tidsregistrering vi bruger i dag har jeg helt klart en god indstilling over for.

I året efter gymnasietiden var jeg på en arbejdsplads, hvor vi ret ofte noterede timeregistrering. Meningen var ik fraværsregistrering men til at skrive vores præcise mødetid. En temmelig anvendeligt arbejdsgang, for så fik vi udbetalt penge for lige netop de øjeblikke, vi var registreret på jobbet.